erasmus logo

 

S ciljem olakšavanja odabira kandidata za sudjelovanje u projektnim aktivnostima u sklopu Erasmus+ programa, Upravni odbor Nezavisne udruge mladih propisao je postupak prijave sudionika na projekte u sklopu Erasmus+ programa. Prema njemu način odabira kandidata za sudjelovanje je sljedeći:

  • odabir kadidata vršit će se prema propisanim uvjetima
  • prednost pri odabiru imaju članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge zbog stvaranja suradnje i održavanja odnosa s partnerskim organizacijama
  • prednost pred ostalim kandidatima imaju aktivni redovni članovi, tj. članovi Udruge koji imaju više od 30 volonterskih sati u godini
  • za konačan odabir izrađuje se rang lista s kvalifikacijama kandidata
  • odabiru se i 2 pričuvna kandidata za slučaj da netko odustane od projekta zbog nepredviđene situacije.

Nakon odabira kandidata Udruga će:

  • sazvati minimalno jedan zajednički sastanak s odabranim sudionicima na kojem će se dogovoriti odgovornosti sudionika, predstaviti smjernice za predstavljanje Udruge kao i dosadašnja iskustva članova (sastanak se može održati i korištenjem modernih komunikacijskih kanala preko interneta)
  • upoznati sudionike s kodeksom koji propisuje ponašanje sudionika na projektu
  • informirati sudionike da su nakon završetka projektnih aktivnosti dužni izraditi izvještaj koji sadrži opis provedenih aktivnosti kao i popratne fotografije i digitalni sadržaj.

Uvjeti sudjelovanja propisani su uz prijave za sudjelovanje te su javno dostupni.

Ako se na projektne aktivnosti prijavljuje maloljetna osoba, potrebno je dostaviti suglasnost zakonskog skrbnika kojom se potvrđuje suglasnost za sudjelovanje na projektu.

Pravo prijave za sudjelovanje u projektnim aktivnostima imaju svi građani Republike Hrvatske koji zadovoljavaju propisane uvjete neovisno o političkoj, vjerskoj, nacionalnoj, rodnoj i inoj pripadnosti.

 

Sudionici se obvezuju da će poštivati Kodeks ponasanja sudionika na projektima.