Program: Erasmus+

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta akcije: Mobilnost mladih

Vrijeme provedbe: 15.06.2018. - 14.02.2019.

Budžet: 23.565,00 €

Broj sudionika: 30

Glavni cilj ovog projekta je razvijanje i jačanje sposobnosti vođenja youth workera i stvaranje strategije za privlačenje mladih u različite organizacije mladih. S razvijenim vještinama vođenja sudionici će u budućnosti moći koristiti stečene vještine i znanja kako bi privukli nove mlade ljude u svoje organizacije, unaprijedili upravljanje vlastitim organizacijama te uspješnije organizirali i usmjeravali mlade s ciljem povećanja potencijala organizacije i provođenja novih aktivnosti.

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Nyitottság a Világra Alapitvány, Mađarska
ASOCIATIA GEYC, Rumunjska
PRISMS, Malta
Associació Finestra d'Oportunitat, Španjolska
Zavod medgeneracijske vzajemnosti zavod za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, Slovenija
Majami, o.z., Slovačka
L'Arca del Blues, Italija
Europejskie Forum Mlodziezy "FRATERNITAS", Poljska

 

Program: Erasmus+

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta akcije: Mobilnost mladih

Vrijeme provedbe: 01.02.2018. - 30.06.2018.

Budžet: 20.680,00 €

Broj sudionika: 40

Opći cilj projekta je podizanje razine svijesti kod mladih o važnosti izlaska na izbore. Opći cilj bit će ostvaren radom na tri specifična cilja: povećanje sudjelovanja mladih u donošenju odluka, dodatno upoznavanje sa sustavom glasanja te povećanje razine znanja o institucijama Europske unije. Time će se u velikoj mjeri povećati izgledi za aktivno sudjelovanje mladih u procesu donošenja važnih odluka te postotak izlaska na izbore. Nadalje, razumijevanjem načina funkcioniranja Europske unije oni će se moći aktivno uključiti, odnosno zalagati se za promjene koje su oduvijek htjeli vidjeti u svojim lokalnim zajednicama, državama ili unutar Europske unije.

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

PRISMS Malta
PlanBe, Plan it Be it, Cipar
Društvo za politično in gospodarsko sodelovanje mladih osrednje Evrope, IPM, Slovenija
Majami, o.z., Slovačka

 

Program: Erasmus+

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta akcije: Mobilnost mladih

Vrijeme provedbe: 01.09.2017. - 28.02.2018.

Broj sudionika: 20.934,00 €

Broj sudionika: 29

Cilj projekta je edukacija mladih o boljem i uspješnijem korištenju online alata kako bi se osigurao veći i jači utjecaj na ciljanu publiku, povećala vidljivost te razina online angažmana i sudjelovanja kod ciljane publike uz isticanje važnosti korištenja interneta i online alata u svakodnevnom životu te poslovanju.

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Rõuge Avatud Noortekeskus, Estonija
Nyitottság a Világra Alapitvány, Mađarska
L'Arca del Blues, Italija
PRISMS, Malta
Povod, Institute for culture and the development of international relations in culture, Slovenija
ASOCIATIA GEYC, Rumunjska
Zavod za Idei, Bugarska
Europejskie Forum Mlodziezy "FRATERNITAS", Poljska

 

Program: Erasmus+

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta akcije: Mobilnost mladih

Vrijeme provedbe: 03.05.2016. - 02.10.2016.

Broj sudionika: 36

Cilj projekta je edukacija mladih o poduzetništvu što se planira ostvariti kroz edukaciju o otvaranju poduzeća, podizanju samopouzdanja za ostvarivanjem vlastite poslovne ideje i kako pridobiti potrebene vještine i znanja koja su bitna za poduzetništvo s ciljem smanjenja nezaposlenosti mladih.

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Europejskie Forum Mlodziezy "FRATERNITAS"

TAGyourself

BzzGroup

RAZVOJNI CENTER PTUJ, ZAVOD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA INOVATIVNEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA

Associazione GIOSEF-UNITO

 

Program: Erasmus+

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta akcije: Mobilnost mladih

Vrijeme provedbe: 01.08.2015. - 01.08.2016.

Broj sudionika: 2

Tema projekta je uključivanje mladih u aktivni društveni život te međunarodna suradnja nevladinih organizacija. Smatramo da će volonteri na taj način steći potrebna iskustva kako bi povećali svoje šanse za zapošljavanje. Volonteri će steći ogromno iskustvo boravivši u drugoj zemlji, poboljšavajući korištenje engleskog i hrvatskog jezika, razvijajući postojeće i stjećući nove vještine što će ih svakako učiniti konkurentnijim na tržištu rada. Koristi od cijelog projekta imat će i njihove matične organizacije koje će na taj način dobiti kompetentnije i iskusnije članove. Volonteri će po završetku projekta svoje iskustvo podijeliti s ostalim članovima svoje organizacije i svim zainteresiranima.

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

PRISMS

Kooperativet Fjället

 

Program: Erasmus+

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Vrsta akcije: Mobilnost mladih

Vrijeme provedbe: 11.05.2015. - 10.10.2015.

Budžet: 8.850,00 €

Broj sudionika: 20

Nezavisna udruga mladih provodi sedmodnevnu međunarodnu razmjenu mladih pod nazivom "Budi aktivan" koja će se održati u Lepoglavi od 10. do 17. kolovoza 2015. godine. U razmjeni sudjeluju četiri europske zemlje, Hrvatska, Italija, Španjolska i Poljska, a svaka će organizacija sudjelovati u razmjeni sa pet sudionika.

Tema projekta je unaprijeđenje volonterskih vještina kako bi povećali šanse za zapošljavanjem. Projektom želimo povezati problem nezaposlenosti mladih sa volontiranjem i ekologijom te promovirati važnost volontiranja posebice u vrijeme kad je teško pronaći posao.

Ciljeve projekta želimo postići kroz radionice, aktivnosti na otvorenome, kvizove, razmjene primjera dobre prakse, igre, igranje uloga, vođenja debate i dr.

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava, Hrvatska

Partneri:

Polska fundacija razwoju przedsiebiorczosci i edukaciji

Associazione Giosef-Unito 

Associació Finestra d'Oportunitat 

 

Program: Mladi na djelu

 • Akcija 1 - Mladi za Europu
 • Podakcija 1.1. Razmjena mladih

Vrijeme provedbe: 10.03.2014. - 15.07.2014.

Budžet: 21.910,00 €

Broj sudionika: 30

U modernom društvu, volontiranje se označuje  kao jedan od ključnih pokretača razvoja vrijednog socijalnog kapitala. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite organizacije i institucije koje promoviraju i podržavaju dobrovoljni angažman građana za opće dobro. Volontiranje se može definirati na različite načine,ali ono je neplaćeno, neprofitno i slobodno izabrano djelovanje od pojedinca tj. volontera. Zbog pozitivnih epiteta koji se nadovezuju uz volontiranje,svakako je potrebno da se mlade što više potiče na početak volontiranja. Volontiranje pomaže mladima da počinju stjecati radne navike, upoznaje ih s raznolikim poslovima koji kasnije mogu obavljati, omogućuje im obogaćivanje životopisa te im tako pomaže kod zapošljavanja. Ono donosi i brojne povlastice,a može čak biti i zaslužno za kasnije zapošljavanje.

Volontiranje je čin najveće moguće nesebičnosti, jer svoje vrijeme i svoju dobru volju darujete nekome drugome. Volonterske aktivnosti otvaraju nove mogućnosti primjene znanja i usvajanja novih vrlina i vještina. Istovremeno omogućavaju ispunjavanja vlastite kreativnosti i ideja u snažnom duhu dobre volje i napretka za društvo. 

Upravo zbog toga smatramo da je volontiranje najbolji način za iskorištavanje slobodnog vremena kako bi poboljšali postojeće ili otkrili nove vještine, posebno u vremenu kada je vrlo teško pronaći posao. Smatramo da u današnjem svijetu svaku priliku trebamo iskoristiti za dodatno usavršavanje i razvijanje vještina. Volontiranje se u ovom trenutku nameće kao odličan način za ispunjavanje spomenutih stvari. Projektom zato želimo potaknuti mlade na volontiranje uz sve prednosti koje ono nosi, ali im skrenuti pažnju i na obaveze koje preuzimaju kao volonteri.

Opći ciljevi projekta:

 • promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji
 • njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
 • doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih
 • promicanje europske suradnje u području mladih.

Prioriteti:

 1. Europsko građanstvo
 2. Sudjelovanje mladih
 3. Kulturna raznolikost
 4. Uključivanje mladih s manje mogućnosti
 5. Nezaposlenost mladih
 6. Kreativnost i poduzetništvo
 7. Dimenzija učenja
  1. Kvalitetno iskorištavanje slobodnog vremena
  2. Komunikacija na stranim jezicima
  3. Komunikacija na materinjem jeziku
  4. Digitalna pismenost i vještine u multimedijskim i IT tehnologijama
  5. Učiti kako učiti
  6. Socijalna kompetencija
  7. Građanske kompetencije
  8. Sposobnost rada u grupi i stjecanje vještina voditelja kroz volontiranje
  9. Kulturna svijest i izražavanje
 8. Interkulturalna dimenzija
  1. poboljšavanje pozitivne osviještenosti mladih o drugim kulturama
  2. poticanje dijaloga i interkulturalnih susreta s mladima iz drugih pozadina i kultura
  3. pomoć u sprječavanju i borbi protiv predrasuda, rasizma i svih drugih stavova koji vode k isključenosti
  4. razvijanje osjećaja tolerancije i razumijevanja raznolikosti
 9. Europska dimenzija:
  1. njegovanje osjećaja europskog građanstva među mladima i pommoć razumijevanju njihove uloge kao dijela sadašnjosti i budućnosti Europe
  2. odražavanje zajedničkog interesa europskog društva, kao npr. rasizam, ksenofobija, antisemitizam, zloupotreba droga
  3. povezivanje teme s tematikom EU, kao npr. proširenje EU, uloge i aktivnosti europskih institucija, djelovanje EU u stvarima koje se tiču mladih
  4. rasprava o osnovnim načelima EU, tj. načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i vladavine prava

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava, Hrvatska

Partneri:

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi (Rõuge Youth Club), Rõuge, Estonija

DeM Turkey, Eskisehir, Turska

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ.Κ.Ε) ΙΑΣΙΣ (IASIS NGO), Atena, Grčka

ASOCIACIJA “AKTYVISTAI”, Kaunas, Litva

From Youth to Youth – Malta, Zurrieq, Malta

Program: Mladi na djelu

 • Akcija 1 - Mladi za Europu
 • Podakcija 1.1. Razmjena mladih

Vrijeme provedbe: 05.08.2013. - 17.11.2013.

Budžet: 9.250,00 €

Broj sudionika: 20

Problem nedostatka fizičke aktivnosti i zdravog života mladih u stalnom je porastu te želimo potaknuti mlade osobe kako bi se aktivnije uključili u zdrav način života, kroz promoviranje aktivnosti na otvorenom i amaterski sport, kao načine promicanja zdravih stilova života te podržavanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Ovim projektom želimo mladima ponuditi veliku paletu aktivnosti kojima se mogu baviti kako bi održali kondiciju i tjelesnu težinu. Također želimo da sudionici kasnije u lokalnim i širim zajednicama šire dobre rezultate i podršku socijalno isključenim i marginaliziranim osobama, pokrenu aktivnosti koje bi ih zanimale, zabavne su i nisu teške i opasne za izvođenje. Samim uključivanjem u društvo, steći će samopoudanje i dati podršku ostalima da se uključe u društveni i socijalni život zajednice.

Opći ciljevi projekta:

 • promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji
 • njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
 • doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih
 • promicanje europske suradnje u području mladih.

Prioriteti:

 1. Europsko građanstvo
 2. Sudjelovanje mladih
 3. Kulturna raznolikost
 4. Uključivanje mladih s manje mogućnosti
 5. Promicanje zravih životnih stilova kroz fizičke aktivnosti uključujući sport
 6. Predanost uključivijem rastu: borba protiv siromaštva i marginalizacije
 7. Dimenzija učenja
  1. Kvalitetno iskorištavanje slobodnog vremena
  2. Komunikacija na stranim jezicima
  3. Komunikacija na materinjem jeziku
  4. Znanje o zdravoj prehrani
  5. Znanje o sportovima i tjelovježbi
  6. Učiti kako učiti
  7. Socijalna kompetencija
  8. Građanske kompetencije
 8. Interkulturalna dimenzija
  1. poboljšavanje pozitivne osviještenosti mladih o drugim kulturama
  2. poticanje dijaloga i interkulturalnih susreta s mladima iz drugih pozadina i kultura
  3. pomoć u sprječavanju i borbi protiv predrasuda, rasizma i svih drugih stavova koji vode k isključenosti
  4. razvijanje osjećaja tolerancije i razumijevanja raznolikosti
 9. Europska dimenzija:
  1. njegovanje osjećaja europskog građanstva među mladima i pommoć razumijevanju njihove uloge kao dijela sadašnjosti i budućnosti Europe
  2. odražavanje zajedničkog interesa europskog društva, kao npr. rasizam, ksenofobija, antisemitizam, zloupotreba droga
  3. povezivanje teme s tematikom EU, kao npr. proširenje EU, uloge i aktivnosti europskih institucija, djelovanje EU u stvarima koje se tiču mladih
  4. rasprava o osnovnim načelima EU, tj. načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i vladavine prava

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava, Hrvatska

Partneri:

Mladinski center Krško, Krško, Slovenija

Torino Youth Centre, Torino, Italija

Stowarzyszenie Młodzieżowe "STRATEG", Lisia Góra, Poljska

Program: Mladi na djelu

 • Akcija 4 – Sustavi podrške mladima
 • Podakcija 4.3 – Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih (Posjet izvedivosti)

Vrijeme provedbe: 02.08.2013. - 06.11.2013.

Budžet: 4.294,00 €

Broj sudionika: 10

Cilj projekta je provjeriti mogućnosti izvedbe zajedničkog projekta. U okviru postojećih partnerstava među organizacijama došli smo do zajedničke teme u sklopu koje planiramo prijaviti zajednički projekt na jedan od sljedećih rokova programa Mladi na djelu. Da bi to uspjeli, organiziramo ovaj trodnovni posjet gdje će sudjelovati svi partneri i u sklopu kojeg će se dogovoriti svi detalji projekta te izvidjeti mogućnost apliciranja istog. Činjenica je da je generalni problem mladih kao društvene skupine da ih se smatra nedoraslima za uključivanje u procese donošenja odluka te ih se samim time sustavno ignorira po tom pitanju. U isto vrijeme osobe starije životne dobi odlučuju o tome što je najbolje za mlade bez da se mlade uopće pita za mišljenje.

Smatramo da mladi zaslužuju biti aktivni sudionici procesa donošenja odluka te da je vrijeme da se osobe te životne dobi prestane oslovljavati na način da su oni budućnost. Mladi su sadašnjost jer ti isti mladi za 10 godina više neće biti mladi te će se njihovi "nasljednici" susresti s istim problemima. Iz tog razloga odlučili smo aplicirati projekt posjete izvedivosti kako bi vidjeli mogućnost apliciranja projekta koji bi za cilj imao povećanje aktivizma kod mladih te njihovo uključivanje u procese donošenja odluka.

Opći ciljevi projekta:

 • promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji
 • njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
 • doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih
 • promicanje europske suradnje u području mladih.

Prioriteti:

 1. Europsko građanstvo
 2. Sudjelovanje mladih
 3. Kulturna raznolikost
 4. Uključivanje mladih s manje mogućnosti
 5. EU građanstvo i pripadajuća prava
 6. Dimenzija učenja
  1. Kvalitetno iskorištavanje slobodnog vremena
  2. Komunikacija na stranim jezicima
  3. Komunikacija na materinjem jeziku
  4. Digitalna pismenost i vještine u multimedijskim i IT tehnologijama
  5. Učiti kako učiti
  6. Socijalna kompetencija
  7. Građanske kompetencije
  8. Samoinicijativa
  9. Kulturna svijest i izražavanje
  10. Organizacija i provedba projekta
 7. Interkulturalna dimenzija
  1. poboljšavanje pozitivne osviještenosti mladih o drugim kulturama
  2. poticanje dijaloga i interkulturalnih susreta s mladima iz drugih pozadina i kultura
  3. pomoć u sprječavanju i borbi protiv predrasuda, rasizma i svih drugih stavova koji vode k isključenosti
  4. razvijanje osjećaja tolerancije i razumijevanja raznolikosti
 8. Europska dimenzija:
  1. njegovanje osjećaja europskog građanstva među mladima i pommoć razumijevanju njihove uloge kao dijela sadašnjosti i budućnosti Europe
  2. odražavanje zajedničkog interesa europskog društva, kao npr. rasizam, ksenofobija, antisemitizam, zloupotreba droga
  3. povezivanje teme s tematikom EU, kao npr. proširenje EU, uloge i aktivnosti europskih institucija, djelovanje EU u stvarima koje se tiču mladih
  4. rasprava o osnovnim načelima EU, tj. načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i vladavine prava

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava, Hrvatska

Partneri:

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi (Rõuge Youth Club), Rõuge, Estonija

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, Kapošvar, Mađarska

Razvojni center Ptuj, Ptuj, Slovenija

Casa Eslava, Barcelona, Španjolska

Program: Mladi na djelu

 • Akcija 1 - Mladi za Europu
 • Podakcija 1.1. Razmjena mladih

Vrijeme provedbe: 02.05.2013. - 06.08.2013.

Budžet: 18.130,00 €

Broj sudionika: 30

Središnja tema projekta je poduzetništvo i problem nezaposlenosti mladih te nužna zajednička rješenja u potrazi za kvalitetnim radnim mjestima u socijalnom poduzetništvu. U posljednjih nekoliko godina postoji značajan interes na području rješavanja nezaposlenosti mladih te su mnogi programi namijenjeni upravo rješavanju problema s tih područja. 

Europska unije pruža veliku financijsku, ali i druge potpore u rješavanju tih problema. Nažalost u nekim zemljama civilni sektor i vlada ne rade dovoljno na ciljevima koji bi pridonijeli razvoju socijalnog poduzetništva. 

Ovim projektom želimo mladim ljudima predstaviti i potaknuti ih na razvijanje poduzetničkog duha, posebice na području socijalnog poduzetništva. Prvi dio projekta održat će se na temu poduzetništva. Razmotrit ćemo poduzetničke osobine kojima raspolažu poduzetnici u Europskoj uniji i primjere dobre prakse. Poticat ćemo radionice na kojima će mladi sami razmisliti i opisati svoju viziju položaja mladih u poduzetništvu i njihove kompetencije. Na temelju njihovog rješenja moći će stvoriti koncept i scenarij novog projekta, kojem će tema biti samo jedan poduzetnički pothvat. To će im omogućiti da globalno razmišljanju o poduzetničkim pitanjima te aktivno razmišljaju o svojim rješenjima. U drugom dijelu projekta provodit će se radionice s temom nezaposlenosti i rješavanjem tog problema. Razmotrit će se ključni uzroci za nezaposlenost mladih s naglaskom na nedostatak informacija i potrebnih znanja. Fokus sudionika na radionicama će biti traženje konkretnih i učinkovitih rješenja za rješavanje uzroka nezaposlenosti među mladima, bilo da su oni ekonomske prirode ili nedostatak aktivnosti mladih.

Opći ciljevi projekta:

 • promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji
 • njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
 • doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih
 • promicanje europske suradnje u području mladih.

Prioriteti:

 1. Europsko građanstvo
 2. Sudjelovanje mladih
 3. Kulturna raznolikost
 4. Uključivanje mladih s manje mogućnosti
 5. Nezaposlenost mladih
 6. Kreativnost i poduzetništvo
 7. Dimenzija učenja
  1. Kvalitetno iskorištavanje slobodnog vremena
  2. Komunikacija na stranim jezicima
  3. Komunikacija na materinjem jeziku
  4. Digitalna pismenost i vještine u multimedijskim i IT tehnologijama
  5. Učiti kako učiti
  6. Socijalna kompetencija
  7. Građanske kompetencije
  8. Samoinicijativa
  9. Kulturna svijest i izražavanje
 8. Interkulturalna dimenzija
  1. poboljšavanje pozitivne osviještenosti mladih o drugim kulturama
  2. poticanje dijaloga i interkulturalnih susreta s mladima iz drugih pozadina i kultura
  3. pomoć u sprječavanju i borbi protiv predrasuda, rasizma i svih drugih stavova koji vode k isključenosti
  4. razvijanje osjećaja tolerancije i razumijevanja raznolikosti
 9. Europska dimenzija:
  1. njegovanje osjećaja europskog građanstva među mladima i pommoć razumijevanju njihove uloge kao dijela sadašnjosti i budućnosti Europe
  2. odražavanje zajedničkog interesa europskog društva, kao npr. rasizam, ksenofobija, antisemitizam, zloupotreba droga
  3. povezivanje teme s tematikom EU, kao npr. proširenje EU, uloge i aktivnosti europskih institucija, djelovanje EU u stvarima koje se tiču mladih
  4. rasprava o osnovnim načelima EU, tj. načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i vladavine prava

Davatelj financijske podrške:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava, Hrvatska

Partneri

Giosef-Unito, Torino, Italija

Erasmus Student Network Vilnius University, Vilnius, Litva

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice, Katowice, Poljska

Razvojni center Ptuj, Ptuj, Slovenija

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ.Κ.Ε) ΙΑΣΙΣ (IASIS NGO), Atena, Grčka