Vrijeme provedbe: 01.09.2018. - 30.11.2018.

Budžet: 11.500,00 kn

Riječ je o građanskoj akciji kojom se želi obnoviti zapuštene sportsko-rekreacijske terene u Lepoglavi te omogućiti rješavanje problema nedostatka fizičke aktivnosti i društvene isključenosti mladih osoba.

Akcija će obuhvaćati sljedeće planirane aktivnosti:

 • priprema terena za obnovu (očišćen i pokošen teren, obnovljene i postavljene klupice u parku)
 • obnova sportsko-rekreacijskog dijela – uključuje terene za stolni tenis, boćanje, viseću kuglanu, ljuljačke, klackalice te minigolf
 • uređenje parka (staza, drveće, koševi za smeće)
 • završne radnje i otvorenje.

Akcijom se potiče volonterizam pa će udio volonterskog rada biti 100 % i bit će utrošeno najmanje 350 sati volonterskog rada.

Davatelj financijske podrške:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.03.2018. - 31.12.2018.

Budžet: 36.000,00 kn

Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih dok je specifični cilj organizacija obrazovnih i zabavnih programa.

Mladi u Lepoglavi, zbog geografske dislociranosti i relativno loše povezanosti s većim gradovima, imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka u većim gradovima. Zbog toga je projekt orijentiran na dva glavna područja - filmsku i dramsku umjetnost te tehničku i informatičku znanost.
U skladu s tim održat će se sljedeće aktivnosti:

 • ciklus radionica „Osviješteno i održivo“
 • ciklus radionica – Arduino
 • ciklus radionica – RaspberryPI
 • filmska projekcija
 • kazališna predstava.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partner:

Astronomsko društvo Lepoglava

Vrijeme provedbe: 01.12.2017. - 31.10.2018.

Budžet: 5.000,00 kn

Zbog potrebe mladih za novim sadržajima, ali i željom za stjecanjem novih znanja i vještina, osmišljen je ovaj projekt kako bi mladima približili znanost, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Cilj projekta je promicati znanost, obrazovanje i cjeloživotno učenje na širem području grada Lepoglave, ali i na području cijele županije, a to će se ostvariti provedbom planiranih projektnih aktivnosti, odnosno provedbom predavanja i radionica. Iako mladi imaju mnogo područja interesa, kroz ovaj smo se projekt usmjerili na ona koja su im ne samo zanimljiva, već i korisna u svakodnevnom životu. Tako smo aktivnosti podijelili na četiri različite teme. To su: Ekonomija naša svagdašnja, Space: the final frontier, Računala svuda, računala oko nas i Bolje spriječiti nego liječiti.
Provedba ovog projekta utjecat će na drugačiji pogled mladih na znanost kojoj se u našoj sredini još uvijek ne pridaje dovoljno pozornosti. Ove aktivnosti potaknut će mlade da sami istražuju, educiraju se te stvaraju nova iskustva. Svim ovim aktivnostima zapravo se doprinosi cjeloživotnom učenju te tako sudionici potiču i druge da se interesiraju za znanost, obrazovanje i stjecanje novih znanja što će im omogućiti da budu i ostanu aktivni članovi zajednice, ali i da postanu konkurentniji na tržištu rada.

Davatelj financijske podrške:

Varaždinska županija

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 19.06.2017. - 28.02.2018.

Budžet: 5.000,00 kn

Cilj projekta je ojačati aktivizam mladih i pružiti im nove mogućnosti kreativnog izražavanja.

Aktivnosti provedbe projekta sastoje se od niza edukativnih radionica o fotografiji, a koje će provesti članovi Foto kluba Deseti K iz Lepoglave i Nezavisne udruge mladih, bez naknade. Polaznici će učiti o osnovama fotografije, tehnikama snimanja, osnovama digitalne fotografije, crno-bijele klasične fotografije i umjetničke fotografije, a nakon teorijskog dijela polaznici će uz stručno vodstvo sve naučeno utvrditi kroz praktičan rad. Fotografije koje se izrade tijekom trajanja radionica ulaze u izbor za fotografije koje će se prikazati na izložbi organiziranoj na kraju provedbe projekta.

Davatelj financijske podrške:

Hrvatska elektroprivreda

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partner:

Foto klub Deseti K

Vrijeme provedbe: 01.04.2017. - 31.12.2017.

Budžet: 36.000,00 kn

Projekt je fokusiran na organizaciju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena mladih te poticanje i razvijanje organizacijskih i kreativnih vještina te obrazovanja općenito što će se postići organizacijom različitih edukativnih i kulturno-umjetničkih aktivnosti što doprinosi poticanju aktivnog sudjelovanja mladih i njihovu boljem i kvalitetnijem usmjeravanjem u karijeri.

Program je podijeljen u pet glavnih dijelova tijekom devet mjeseci:
 1. Program profesionalnog razvoja – organiziran u suradnji s CISOK-om Varaždin te se sastoji od radionica kroz koje će sudionici imati prilike raditi sa stručnjacima na temi profesionalnog razvoja i usmjeravanja u karijeri te novih pristupa traženju posla.
 2. Predstavljanje završnih, diplomskih i ostalih radova od strane učenika, studenata i mladih stručnjaka kako bi se korisnicima približili takvi radovi koji im mogu pomoći kod odabira smjera obrazovanja.
 3. Radionice crtanog filma organiziramo u partnerstvu s Filmsko-kreativnim studiom VANIMA iz Varaždina koji će održati pet radionica na temu izrade crtanog filma.
 4. Kazališne radionice organiziramo u partnerstvu s Kerekesh Teatrom gdje će sudionici, uz stručno vodstvo, imati prilike sudjelovati na radionicama o tome kako pripremiti i organizirati kazališnu predstavu s naglaskom na kreativnost.
 5. Tri kviz večeri na kojima će korisnici provjeriti znanje iz opće kulture, ali s posebnom pozornosti posvećenoj temama povezanima s temom projekta.

 

Ciljevi:

 • razvijanje organizacijskih i kreativnih vještina kod mladih

 • poticanje mladih na kvalitetno usmjeravanje u karijeri

 • stručna pomoć i osposobljavanje mladih za kvalitetno usmjeravanje u karijeri

 • poticanje mladih na kvalitetno korištenje slobodnog vremena

 • upoznavanje mladih s različitim oblicima kulturnog stvaralaštva

 • promocija kulturnog stvaralaštva

 • poticanje na volonterizam

 • poticanje aktivizma kod mladih.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Umjetnička organizacija “Kerekesh Teatar”

Filmsko-kreativni studio VANIMA

Vrijeme provedbe: 16.05.2016. - 31.12.2016.

Budžet: 37.000,00 kn

Opći cilj projekta “KreaTI?van!” je poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih dok je posebni cilj organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih.

Cijeli program podijeljen je u pet glavnih dijelova kroz osam mjeseci, a aktivnosti su sljedeće: kazališne aktivnosti koje organiziramo u suradnji s Kerekesh teatrom gdje će sudionici, uz stručno vodstvo, imati prilike sudjelovati na radionicama o tome kako organizirati, pripremiti, nastupati i provesti kazališnu predstavu, a na kraju i sami sudjelovati u jednoj takvoj. Filatelistički dio organiziramo u suradnji s Klubom mladih filatelista Trakošćan koji će sudionicima pripremiti dva predavanja o tome kakve koristi pruža filatelija, što se sve može pomoću nje naučiti te kako na taj način razvijati kreativnost, posebno kod djece i mladih. Rezultat će biti organizirana izložba na temu koju će izabrati sami sudionici. Radionice crtanog filma organiziramo u suradnji s Filmsko-kreativnim studiom VANIMA iz Varaždina koji će održati pet radionica na temu nastajanja, izrade i finaliziranja crtanog filma, a sve će rezultirati izrađenim crtanim filmom i filmskom projekcijom od strane sudionika, uz stručnu pomoć voditelja. Nezavisna udruga mladih bit će nositelj aktivnosti za održavanje četiri kreativne radionice tijekom trajanja programa uz stručno vodstvo članica i volontera naše Udruge. Uz kreativne radionice, organizirat ćemo i dvije kviz večeri na kojima će se provjeravati znanje sudionika iz opće kulture, ali s posebnom pozornosti posvećenoj temama povezanim s temom projekta. Kviz će biti izrađen od strane članova i volontera naše Udruge, uz suradnju s partnerskim organizacijama. Kroz cijeli program poticat će se volonterizam i poduzetništvo mladih u navedenom području.

 

Ciljevi:

 • razvijanje vještina kod mladih
 • poticanje mladih na kvalitetno korištenje slobodnog vremena
 • upoznavanje mladih s različitim oblicima kulturnog stvaralaštva
 • promocija kulturnog stvaralaštva
 • poticanje na volonterizam
 • poticanje aktivizma kod mladih.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Umjetnička organizacija “Kerekesh Teatar”

Klub mladih filatelista “Trakošćan”

Filmsko-kreativni studio VANIMA

Vrijeme provedbe: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Budžet: 19.400,00 kn

“S ekipom više komuniciraj, o svemu se bolje informiraj” je program namijenjen prvenstveno mladima s područja grada Lepoglave, ali i svim zainteresiranim građanima koji žele svoje slobodno vrijeme provesti na koristan i zabavan način. Program je osmišljen s ciljem edukacije i informiranja mladih o raznim temama s naglaskom na neformalnu i informalnu edukaciju. Programom se nastoje upotpuniti i obogatiti sadržaji koji se nude mladima, a sve s ciljem uključivanja mladih ljudi u civilne inicijative u zajednici, poticanja volonterizma, educiranja i stvaranja okvira za izražavanje kreativnih potencijala pripadnika zajednice.

Također, programom bi se neizravno nastojalo utjecati i na prevenciju ovisnosti i nasilja među mladima. Program se sastoji od nekoliko aktivnosti koje bi vodili mladi s područja grada. Suočeni s problemom premale fizičke aktivnosti i nezdravog života mladih, druženjem i organiziranjem aktivnosti kao što su društvene i sportske igre u kojima je važna interpersonalna komunikacija želimo potaknuti mlade osobe na razmišljanje i uključivanje u zdrav način života promoviranjem aktivnosti na otvorenom. Kreativni cafe zamišljen je kao niz radionica koje će se provoditi tijekom cijele godine i na kojima će sudionici razvijati svoju kreativnost, davati ideje za rad na radionicama, družiti se s ostalim mladim ljudima s područja grada. Prevencija ovisnosti među djecom i mladima provodit će se tijekom studenog i prosinca. Tjedan cjeloživotnog učenja je manifestacija koja se obilježava na nacionalnoj razini tijekom rujna i listopada. Cilj je upoznati mlade s pojmom cjeloživotnog učenja te im ukazati na važnost neprestane edukacije i usavršavanja u brojnim područjima kako bi usvajanjem novih znanja i vještina sebi osigurali veću konkurentnost na tržištu rada te omogućili aktivnije sudjelovanje u svakodnevnom društvenom životu. Suočeni s problemima u komunikaciji s drugima, organizirat će se i radionice o komunikacijskim vještinama s ciljem poticanja na razmišljanje o važnosti kvalitetne komunikacije u svakodnevnom životu, razgovorima za posao i sl. Vezano uz razvoj komunikacijskih vještina, održat će se i radionice o pisanju molbi i životopisa te samoprocjeni vlastitih profesionalnih mogućnosti kako bi se mladima dale informacije koje će im koristiti u traženju i prijavi na posao. S obzirom na to da se rad Nezavisne udruge mladih temelji na volonterstvu, dio programa bit će usmjeren i na organiziranje volonterskih akcija s ciljem osvještavanja mladih, ali i ostalih građana, o važnosti i dobrobiti volontiranja za pojedinca i zajednicu. Programom se nastoji što više mladih aktivirati i uključiti u rad civilnog društva te potaknuti na kritičko razmišljanje te ukazati na važnost osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Ciljevi:

 • nastojati osigurati više mogućnosti mladima za korisno provođenje slobodnog vremena
 • promicati usvajanje znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja
 • naglašavati važnost i nužnost cjeloživotnog učenja
 • poticati na druženje i bolju suradnju mladih
 • utjecati na poboljšanje društvenog života i položaja mladih
 • utjecati na unapređenje komunikacijskih vještina mladih
 • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz različite programe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Budžet: 75.000,00 Kn

S obzirom na činjenicu kako Udruga provodi relativno puno aktivnosti, zapošljavanjem osobe koja bi radila puno radno vrijeme sustavno bi se povećao broj aktivnosti kojima ispunjavamo svoje ciljeve te viziju i misiju, a samim time Udruga bi doživjela svojevrsni organizacijski napredak i iskorak u svom djelovanju.

Zapošljavanjem osobe bitno bi se utjecalo na osiguravanje mehanizama za financijsku samoodrživost, jačanje kapaciteta Udruge, međusektorsku suradnju i koordinaciju projektnih aktivnosti. Ako bismo spojili mogućnost institucionalne potpore s naznačenim potrebama Udruge, uvelike bismo osigurali njezinu stabilnost i kvalitetu rada. Iz drugih projekata te gradskog proračuna osiguravaju se financijski kapaciteti za pokrivanje planiranih aktivnosti, a putem zaposlene osobe bitno se povećava konkurentnost naših projekata na novim natječajima.

Ciljevi:

 • osigurati provedbu tekućih projekata
 • promicanje volonterizma
 • stjecanje novih vještina
 • povećanje konkurentnosti na tržištu rada
 • utjecati na poboljšanje društvenog života i položaja mladih
 • poticati druženja i bolju suradnju među mladima
 • razvoj i unapređenje društvenih sadržaja
 • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu

Davatelj financijske podrške:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Budžet: 31.000,00 kn

Programom "Računalo kužim, njime se dobro služim" želimo povećati informatičku pismenost sugrađana, odnosno potaknuti ih na korištenje osobnih računala u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu. Poslovanje je danas nezamislivo bez korištenja modernih tehnologija, bilo da se radi o korištenju uredskih alata za obradu podataka bilo da je riječ o  korištenju interneta za pretraživanje podataka, kreiranje informacija, za komunikaciju i edukaciju.

Program je podijeljen na dvije razine, početnu i naprednu. Na ovaj način želimo uključiti što veći broj korisnika neovisno o prethodnom znanju i iskustvu. Početnom razinom bi se pokrila područja edukacije iz osnova računala i njegove primjene, osnove Microsoft Windows operativnog sustava, pretraživanje i vrednovanje podataka na internetu te korištenje informacijskih usluga kao što su središnji državni portal e-Građani, službene mrežne stranice EU na hrvatskom jeziku, portala Narodnih novina kao i ostalih korisnih portala i mrežnih stranica. Također korisnici programa će se upoznati sa osnovama komunikacije preko interneta koristeći elektroničku poštu, društvene mreže, alate za slanje trenutnih poruka te alate za audio i video komunikaciju. Također, u početnoj razini korisnici će se upoznati sa osnovama obrade teksta (Microsoft Word) i korištenja proračunskih tablica (Microsoft Excel).
Kao nastavak na osnovnu razinu korisnici će se upoznati s naprednom obradom teksta i proračunskih tablica te će naučiti koristiti baze podataka (MS Access) i prezentacijski alat (MS PowerPoint).

U prvom dijelu programa bit će izrađen portal s besplatnim multimedijskim sadržajem koji će pokrivati sva gore navedena područja, dok će u drugom dijelu biti održana edukacija korisnika na klasičan način u grupama. Na ovaj je način u budućnosti korisnike potrebno educirati samo o tome kako koristiti izrađeni portal, a oni će sami od kuće moći učiti kako bi podigli svoju informatičku pismenost.

 

Ciljevi:

 • upoznati građane s korištenjem računala i informatičke opreme
 • upoznati građane s korištenjem interneta i ICT alata
 • upoznati građane s vrednovanjem podataka i stvaranjem informacija iz njih
 • upoznati građane s alatima za obradu informacija i izradu dokumenata
 • upoznati građane s mogućnostima koje nudi internet u svrhu daljnjeg obrazovanja i stjecanja vještina
 • izrada portala i DVD-a s materijalima za e-učenje.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 25.09.2014. - 25.09.2015.

Budžet: 85.000,00 kn

Klub mladih Lepoglava osigurava mladima mjesto za korisno provođenje slobodnog vremena, promiče usvajanje znanja izvan formalnog obrazovanja te potiče sudjelovanje mladih u aktivnostima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Slobodno vrijeme mladih, odnosno ono provedeno izvan sustava formalnog obrazovanja, često je neorganizirano područje na koje država i jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju mali utjecaj. Aktivnosti organiziranog slobodnog vremena mladih i stvaranje poticajnog okruženja za uključivanje mladih u život zajednice ostaju u domeni organizacija civilnog društva i često ovise o volonterskom angažmanu pojedinaca. Može se reći da rad s mladima obuhvaća aktivnosti koje omogućuju mladim osobama stjecanje vještina, znanja i stavova, osnažuju mlade u društvenom smislu te im pomažu da postanu aktivni članovi svojih zajednica. Klub za mlade djeluje u lokalnoj zajednici i osigurava mladima mjesto za druženje, edukaciju, potiče sudjelovanje u društvenim procesima i doprinosi integraciji mladih, promiče mobilnost i međunarodnu suradnju. Ključne zadaće Kluba mladih Lepoglava bile bi: 

osigurati mladima mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, promicanje usvajanja znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja provedbom različitih programa, projekata i aktivnosti neformalnog obrazovanja, promicanje sudjelovanja mladih u organizacijama i inicijativama u skladu s njihovim interesima i zahtjevima, konzultirati mlade o njima važnim pitanjima, promicati sudjelovanje mladih u aktivnostima, projektima i programima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Navedene zadaće ostvarile bi se kroz osnovne djelatnosti Kluba koje bi obuhvaćale: dnevni boravak/prostor za druženje, infopult, cyber lab, projektni ured, promicanje mobilnosti i međunarodne suradnje. 

Programom se nastoji što više mladih sa šireg lepoglavskog područja aktivirati i uključiti u rad civilnog društva te potaknuti na kritičko razmišljanje te ukazati na važnost osobnog i profesionalnog razvoja. Programske aktivnosti prvenstveno su usmjerene na mlade te educiranosti o širokom spektru tema.

Ciljevi projekta:

 • osigurati mladima više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena
 • promicanje usvajanja znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja (provedbom različitih programa, projekata i aktivnosti neformalnog obrazovanja)
 • nastojati poboljšati društvenog života i položaja mladih
 • promicanje sudjelovanje mladih u organizacijama i inicijativama mladih
 • pružati mladim pristup odgovarajućim informacijama sukladno njihovim interesima i zahtjevima
 • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz različite programe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • podizanje svijesti o važnosti i koristi provođenja preventivnih i edukativnih programa koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih